Svenska Ord & Uttryck

Ord. Uttryck. Ordstäv. Idiom. Ordvitsar. Ordspråk. Citat.

Svenska Ord

Ord som rimmar – rimlexikon för svenska ord som rimmar 2023

Ord som rimmar är ord som låter likadant. På denna sida hittar listor över vanliga rimord på svenska. Du hittar rimmande ord som bland annat ord som rimmar på guld, ord som rimmar på dag och ord som rimmar på på.

Ord som rimmar på guld

Här hittar du 10 ord som rimmar på guld.

 • Skuld
 • Blund
 • Huld
 • Grund
 • Kund
 • Rund
 • Pung
 • Kung
 • Oskuld
 • Studieskuld

Ord som rimmar på hora

Här hittar du 10 ord som rimmar på hora.

 • Stora
 • Snora
 • Förlora
 • Förstora
 • Flora
 • Mora
 • Fora
 • Diaspora
 • Amfora
 • Mediahora

Ord som rimmar på dag

Här hittar du 10 ord som rimmar på dag.

 1. Drag
 2. Jag
 3. Slag
 4. Lag
 5. Ag
 6. Hag
 7. Bohag
 8. Stag
 9. Bidrag
 10. Vag

Ord som rimmar på

Här hittar du 10 ord som rimmar på på.

 • Blå
 • Grå
 • Klå
 • Slå
 • Flå 

Ord som rimmar på jul

Här hittar du 10 ord som rimmar på jul.

 1. Ful
 2. Gul
 3. Kul
 4. Hjul
 5. Skjul
 6. Strul
 7. Modul
 8. Bjur
 9. Smul
 10. Mogul

Ord som rimmar på dig

Här hittar du 10 ord som rimmar på dig.

 • Mig
 • Hej
 • Grej
 • Tjej
 • Nej
 • Tjohej
 • Ståhej
 • Sig
 • Ej
 • Säg

Ord som rimmar på seger

Här hittar du 10 ord som rimmar på seger.

 • Neger
 • Strateger
 • Kolleger
 • Greger
 • Heder
 • Feber
 • Breder
 • Säregen
 • Livegen
 • Seder

Ord som rimmar på mamma

Här hittar du 10 ord som rimmar på mamma.

 • Flamma
 • Damma
 • Samma
 • Amma
 • Ramma
 • Glamma
 • Stamma
 • Gamma
 • Jamma
 • Desamma

Ord som rimmar på bra

Här hittar du 10 ord som rimmar på bra.

 • Tja
 • Dra
 • Ja
 • Ha
 • Mja
 • Ta
 • Aha
 • Hursa
 • Sta
 • Hurra

Ord som rimmar barn

Här hittar du 10 ord som rimmar på barn.

 • Kvar
 • Kvarn
 • Arn
 • Flarn
 • Skarn
 • Drar
 • Klan
 • Svan
 • Gran
 • Var

Ord som rimmar på sommar

Här hittar du 10 ord som rimmar på sommar.

 • Stommar
 • Gommar
 • Tjommar
 • Bommar
 • Lommar
 • Stormar
 • Trollar
 • Gormar
 • Storlommar
 • Smålommar

Ord som rimmar på kul

Här hittar du 10 ord som rimmar på kul.

 • Ful
 • Jul
 • Gul
 • Skjul
 • Strul
 • Mogul
 • Hjul
 • Kur
 • Bur
 • Lur

Ord som rimmar på k*k

Här hittar du 10 ord som rimmar på k*k.

 • Krut
 • Buk
 • Bruk
 • Stuk
 • Sjuk
 • Duk
 • Mjuk
 • Huk
 • Hut
 • Djup

Ord som rimmar på livet

Här hittar du 10 ord som rimmar på livet.

 • Givet
 • Skrivet
 • Drivet
 • Klivet
 • Rivet
 • Arkivet
 • Överdrivet
 • Angivet
 • Skriet
 • Siet

Ord som rimmar på kaffe

Här hittar du 10 ord som rimmar på kaffe.

ttar du 10 ord som rimmar på kaffe.

 1. Luftwaffe
 2. Cafe
 3. Le
 4. Fe
 5. Paffe
 6. Se
 7. Ge 
 8. Tre
 9. Ske
 10. Bre

Ord som rimmar på corona

Här hittar du 10 ord som rimmar på corona.

 • Tråna
 • Råna
 • Hårstråna
 • Låna
 • Fåna
 • Spåna
 • Stråna
 • Skråna
 • Utplåna
 • Håna

Ord som rimmar på fin

Här hittar du 10 ord som rimmar på fin.

 • Bin
 • Glin
 • Min
 • Flin
 • Vin
 • Pin
 • Svin
 • Skrin
 • Wien
 • Delfin

Ord som rimmar på är

Här hittar du 10 ord som rimmar på är.

 • Där
 • Bär
 • Här
 • Lär
 • När
 • Sär
 • Svär
 • Tär
 • Kär
 • Klär

Ord som rimmar på av

Här hittar du 10 ord som rimmar på av.

 • Hav
 • Gav
 • Grav
 • Krav
 • Skav
 • Slav
 • Stav
 • Trav
 • Klav
 • Klar

Ord som rimmar på har

Här hittar du 10 ord som rimmar på har.

 • Spar
 • Drar
 • Far
 • Kvar
 • Par
 • Svar
 • Tsar
 • Kar
 • Bar
 • Skar

Ord som rimmar på du

Här hittar du 10 ord som rimmar på du.

 • Fru
 • Gnu
 • Sju
 • Tu
 • Nu
 • Mu
 • Bu
 • Itu
 • Puh
 • Deru

Ord som rimmar på pengar

Här hittar du 10 ord som rimmar på pengar.

 • Sängar
 • Strängar
 • Svängar
 • Regnar
 • Drängar
 • Ängar
 • Änglar
 • Lämlar
 • Svennar
 • Lymlar

Ord som rimmar på jag

Här hittar du 10 ord som rimmar på jag.

 • Drag
 • Dag
 • Lag
 • Slag
 • Svag
 • Vag
 • Tag
 • Förslag
 • Sammandrag
 • Prag

Frågor och svar om ord som rimmar

Hur rimmar man ord?

 1. Använd 2 ord som låter likadant på den sista betonade vokalen. Exempelvis “jag” och “dag”. 
 2. Du kan rimma enligt 3 vanliga rimvarianter: slutrim som kallas manliga rim med 1 stavelse (“man-hann”), slutrim som kallas kvinnliga rum med 2 stavelser (“kvinna-hinna”) eller slutrum som kallas löpande rim (“löpande – löpande”). 
 3. Du kan även rimma enligt stavrimmet som innebär att du använder ord som börjar likadant exempelvis “Sju sjösjuka sjömän”. 

Vad betyder det att rimma?

Att rimma betyder att rada upp ord i följd som låter likadant och slutar på samma ljud.

Hur vet man att det rimmar?

Du vet att 2 ord rimmar när de 2 sista bokstäverna i orden låter likadant.

Vad rimmar med roligt?

Ord som rimmar med roligt är bland annat soligt, blodigt,modigt och rosigt.

Vad rimmar med mamma?

Ord som rimmar på mamma är bland annat amma, damma, flamma och glamma.

Vad rimmar på feber?

Ord som rimmar på feber är bland annat eder och leder. 

Vad rimmar med bättre?

Ord som rimmar på bättre är bland annat äpple och täckte.

Vad rimmar på skoj?

Ord som rimmar på skoj är bland annat ohoj och stoj.

Vad rimmar på silver? 

Det finns faktiskt inga ord som rimmar på silver.

Kan man rimma med både fina och fula ord?

Ja, det går utmärkt att både använda fina ord eller fula ord som exempelvis svordomar för att skapa rim.

Kan man använda slangord för att rimma? Ja, man kan använda svenska slangord för att skapa rim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *