Svenska Ord & Uttryck

Ord. Uttryck. Ordstäv. Idiom. Ordvitsar. Ordspråk. Citat.

Svenska Ord

Bevingade ord – 20 bevingade ord på svenska

Bevingade är innebär ord som flyger från en person till en annan. Som om orden hade vingar. Därav uttrycket bevingade ord. Själva uttrycket bevingade ord är en översättning av  grekiska ἔπεα πτερόεντα (epea pteroenta, ”bevingade ord”). Bevingade ord finns översatta från många olika språk som grekiska, franska, ryska och latinska. Här hittar du 20 bevingade ord på svenska.

Bevingade ord på svenska

 • Audiátur et áltera pars = Må även den andra parten höras
 • Aúrea mediócritas = Den gyllene medelvägen (Horatius, död
 • 8 f. Kr.)
 • Ave, Caesar, moritúri te Salútant = Hell dig, Caesar, de som skola dö hälsa dig!
 • Cógito, ergo sum = Jag tänker, alltså existerar jag (Cartesius, död 1650)
 • De gústibus non est disputandum = Om smak skall man inte diskutera
 • De mórtuis nil nisi bene = Om de döda ingenting annat än gott
 • Dívide et ímpera = Söndra och härska
 • Errare humanum est, ignóscere divínum = Att fela är mänskligt, att förlåta är gudomligt
 • Et tu, Brute = Även du, min Brutus
 • Faber est suae quisque fortúnae = Var och en är sin egen lyckas smed (Appius Claudius
 • Caecus ca 300 f. Kr.)
 • Festína lente = Skynda långsamt, dvs. varsamt
 • Fortes Fortúna ádiuvat = Lyckan står de djärve bi (Terentius, död 159 f. Kr)
 • Κακὸν κακῷ ἕπεται = Olycka följer olycka.
 • Οὐκ ἔστ´ ἄνθρωπος ὅστις πάντ´ εὐδαιμονεῖ. = Ingen människa är lycklig i allt.
 • Θάλαττα, θάλαττα = Havet, havet! 
 • Τῆς παιδείας ἔφη τὰς ῥίζας εἶναι πικράς, τὸν δὲ καρπὸν γλυκύν. = Av bildningen sa han rötterna vara beska men frukten söt.
 • Τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σάρξ ἀσθενής. (Matt 26:41) Anden (är) villig, men köttet svagt
 • Jag tror på köttets lust och själens obotliga ensamhet (Hjalmar Söderberg) 
 • Det är synd om människorna ! (August Strindberg) 
 • Natten är dagens mor, Kaos är granne med Gud. (Stagnelius)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *