Svenska Ord & Uttryck

Ord. Uttryck. Ordstäv. Idiom. Ordvitsar. Ordspråk. Citat.

Svenska Ord

Sveriges längsta ord – Vad är det längsta ordet i Sverige och världen 2023?

Sveriges längsta ord 2017, 2018, 2019, 2020 och 2021 var ordet realisationsvinstbeskattning. Men vilket är det längsta svenska ordet 2022? I denna artikel ger vi dig alla svar kring Sveriges längsta ord samt världens längsta ord. 

Sveriges längsta ord i ordboken

Sveriges längsta ord i ordboken enligt Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är Realisationsvinstbeskattning på 28 bokstäver.

Vad betyder Sveriges längsta ord Realisationsvinstbeskattning?

Realisationsvinstbeskattning betyder vinstskatt. 

Vad är förkortningen på realisationsvinstbeskattning?

Reavinstskatt.

Hur långa ord kan man skapa i Svenskan?

Man kan nästan skapa oändligt långa sammannsatta ord i svenskan. Exempelvis ordet Spårvagnsaktiebolagsskensmutsskjutarefackföreningspersonalbeklädnadsmagasinsförråd-sförvaltarens på 94 bokstäver. 

Sveriges längsta ord enligt SAOL Svenska Akademien

Ordet Realisationsvinstbeskattning på 28 bokstäver är det längsta ordet som förekommer i SAOL (Svenska Akademiens ordlista). Men det finns längre ord som ännu inte officiellt inkluderats i SAOL som exempelvis:

 • Användarvänlighetsundersökning (30 bokstäver).
 • Dragspelsfodralsmakarsfackföreningsombundsman  (45 bokstäver)
 • Kommunikationsdepartementssekretariatsanteckningar (50 bokstäver)

Sveriges längsta ord uppdelat

Sveriges längsta ord uppdelat ord för ord blir följande med bindestreck mellan varje enskilt ord:

Nord-väster-sjö-kust-artilleri-flyg-spanings-simulator-anläggnings-materiel-underhålls-uppföljnings-system-diskussions-inläggs-förberedelse-arbeten.

Sveriges näst längsta ord

Sveriges näst längsta ord är Arbetsmarknadsdepartementet (27 bokstäver).

Sveriges längsta sammansatta ord

Sveriges längsta sammansatta ord enligt Svenska Akademien ordlista är Realisationsvinstbeskattning som består av 28 bokstäver.

Längsta svenska ordet ej sammansatt

Svenskans längsta, ej sammansatta ord är internationalisering tillsammans med institutionalisering.

I vilka sammanhang används Sveriges längsta ord?

Sveriges längsta ord Realisationsvinstbeskattning används främst i formella fack och business-texter. Men det går lika bra att använda ordet i tal om tungan faller rätt i mun. Annars kan du alltid använda förkortningen Reavinstskatt.

Sveriges längsta ord lista – Top 10 Sveriges längsta ord

 1. Specialistsjuksköterskeutbildningarna (37 bokstäver)   
 2. Krigsmaterielexportöversynskommittén (38 bokstäver)
 3. Industriella-infrastrukturlosningar (35 bokstäver)
 4. Specialistsjuksköterskeutbildningen (35 bokstäver)
 5. Ursprungsbefolkningsorganisationen (34 bokstäver)
 6. Försvarsunderrättelseverksamheten (33 bokstäver)
 7. Infrastrukturutrustningsföretaget (33 bokstäver)
 8. Specialistsjuksköterskeutbildning (33 bokstäver)
 9. Yrkesintroduktionsanställningarna (33 bokstäver)
 10. Energieffektiviseringsdirektivet (32 bokstäver)

Sveriges längsta ord 130 bokstäver

Enligt Guiness Rekordbok är Sveriges längsta ord på 130 bokstäver nord-väster-sjö-kust-artilleri-flyg-spanings-simulator-anläggnings-materiel-underhålls-uppföljnings-system-diskussions-inläggs-förberedelse-arbeten.

Sveriges längsta ord kust

Sveriges längsta ord som innehåller ordet “kust” är:

Nord-väster-sjö-kust-artilleri-flyg-spanings-simulator-anläggnings-materiel-underhålls-uppföljnings-system-diskussions-inläggs-förberedelse-arbeten.

Sveriges längsta ord flaggstång

 • Flaggstångsknoppspoleringsmedel (31 bokstäver)
 • Flaggstångsknoppsförgylningsmedelsentroprenör (46 bokstäver)
 • Flaggstångsknoppuppsättarlärlingsassistent (42 bokstäver)

Sveriges längsta ord hicka

 • Superfragmatiskakontradiafragmavibrationer (42 bokstäver)
 • Super-fragmatiska-kontradia-fragma-vibrationer (uppdelat)

Världens längsta engelska ord

Världens längsta ord i det engelska språket är  “methionylthreonylthreonyl(…)isoleucine” som består av 189, 819 bokstäver.  Notera att ordet har klippts av med  (…)  eftersom det är omöjligt att skriva ut hela ordet på bara 1 sida. Det krävs nämligen hela 47 sidor skapade i ett Word-dokument med enkelt mellanrum för att lista världens längsta ord i sin helhet. Här nedan kan du se ett utdrag av världens längsta ord i det engelska språket:

Vad betyder världens längsta engelska ord?

Världens längsta ord på engelska “methionylthreonylthreonyl(…)isoleucine” är det kemiska namnet på det mänskliga proteinet: titin.

Vad är förkortningen för världens längsta engelska ord?

Förkortningen är titin.

Hur lång tid tar det att säga världens längsta engelska ord?

Det tar cirka 3 och en halv timme att säga världens längsta ord på engelska. 

Vad är världens näst längsta engelska ord?

Världens näst längsta engelska ord är Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis enligt den mest ansedda och pålitliga engelska ordboken Britannica. På svenska blir ordet Pneumonoultramikroskopisk silikovulkanokonios. Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis är en form av lungsjukdom.

Vilket är världens längsta icke-engelska ord?

Världens längsta icke-engelska ord enligt The Guinness World Record är ett sammansatt ord från 1500-talet som förekommer i en sanskrittext från det litterära sanskritverket Tirumalamba:  “वरदाम्बिक परिणय चम्पु

Ordet står skrivet på en av sidorna i kapitlet om Tuṇḍīra-landet och kapitlet tar upp hela 130 rader med engelsk översättning. Här kan du läsa beskrivningen av ordet i sanskrittext:

निरन्तरान्धकारितादिगन्तरकन्दलदमन्दसुधारसबिन्दुसान्द्रतरघनाघनवृन्दसन्देहकरस्यन्दमानमकरन्दबिन्दुबन्धुरतरमाकन्दतरुकुलतल्पकल्पमृदुलसिकताजालजटिलमूलतलमरुवकमिलदलघुलघुलयकलितरमणीयपानीयशालिकाबालिकाकरारविन्दगलन्तिकागलदेलालवङ्गपाटलघनसारकस्तूरिकातिसौरभमेदुरलघुतरमधुरशीतलतरसलिलधारानिराकरिष्णुतदीयविमलविलोचनमयूखरेखापसारितपिपासायासपथिकलोकान्

Sanskrit är ett klassiskt språk som används i södra Asien och ingår i den Indo-ariska grenen av de indoeuropeiska språken.

Världens längsta sammansatta ord

Världens längsta sammansatta ord i det engelska språket är Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis och världens längsta icke-engelska ord består av  189,819 bokstäver Methionylthreonylthreonyglutaminylarginyl … isoleucine.

Vad betyder världens längsta ord?

Världens längsta ord på engelska är Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis och är en term som hänvisar till en lungsjukdom orsakad av kiseldioxiddamm medan världens längsta icke-engelska ord på 189,819 bokstäver Methionylthreonylthreonyglutaminylarginyl … isoleucine som är det fullständiga kemiska namnet för det mänsklika proteinet titin. 

Vad är ett långt sammansatt ord?

Ett långt sammansatt ord är ett ord med över 30 bokstäver och som består av 3 eller flera ord som satts ihop och bildat ett nytt ord. Exempelvis ordet Energieffektiviseringsdirektivet som uppdelat blir Energi-effektiviserings-direktivet.

Vad är ett långt icke sammansatt ord?

Ett långt icke sammansatt ord är ett ord som brutits upp för att göra det lättare att läsa ordet. Exempelvis ordet Hyperneuroakustiska diafragmakontravibrationer.

Vad är Hypernervokustiskadiafragmakontravibrationer?

Det finns 2 terorier bakom ordet Hypernervokustiskadiafragmakontravibrationer. Den första teorin lyder att Hypernervokustiskadiafragmakontravibrationer står för hicka medan den andra teorin säger att man använder ordet Hypernervokustiskadiafragmakontravibrationer för att uttrycka något väldigt enkelt på ett komplext sätt. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *