Svenska Ord & Uttryck

Ord. Uttryck. Ordstäv. Idiom. Ordvitsar. Ordspråk. Citat.

Svenska uttryck

Ålderdomliga uttryck – 15 ålderdomliga uttryck

Med tiden är det lätt att glömma bort riktigt gamla uttryck i svenskan. På denna sida hittar du 15 ålderdomliga uttryck som en gång i tiden användes i Sverige. Eftersom dessa uttryck är så gamla så skiljer sig även stavningen på dessa ålderdomliga uttryck. 

15 ålderdomliga uttryck

 • Båna å toka! = Barnen och tokarna!
 • Blon ä tjackare än vattne =  Blodet är tjockare än vattnet. 
 • Mange mönner tömme fata = Många munnar tömmer faten. 
 • Ätteratt ä allihop klok = Efteråt är allihopa kloka. 
 • Hastvärk ä lastvärk= Hastverk är lastverk.
 • Ta ‘n da(g) i sänn = Tag en dag i sänder.
 • Bonn ä ingen vile vart = Bonden är ingen vila van.
 • Mör om näve = Mör om näsan. Inställsam. 
 • Dä ä inte sanninga ahllt som sägs = Det är inte sanning allt som sägs. 
 • Litte på litte jer litte = Litet på litet gör ändå litet
 • Myttje vell mer ha = Mycket vill mer ha. 
 • Gaemmal ä ändå ällst = Gammal är ändock äldst
 • Nöa ha ingen lag = Nöden har ingen lag. 
 • Go början, bra hlut = På en god början följer ett gott slut.
 • Sistmila ä längst = Sista milen är längst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *