Svenska Ord & Uttryck

Ord. Uttryck. Ordstäv. Idiom. Ordvitsar. Ordspråk. Citat.

Citat

Tacksamhet citat – 50 svenska citat om tacksamhet

Tacksamhet räcker långt i livet och du bör vara tacksam över vad du har istället för att tänka på vad du inte har. På denna sida hittar du 50 svenska citat om tacksamhet. Bland annat tacksamhet för livet, tacksamhet för vänner och roliga tacksamhet citat.

Tacksamhet för livet citat

 • “I livet inser vi knappt att vi får mycket mer än vi ger och att det bara är med tacksamhet som livet blir rikt.” – Dietrich Bonhoeffer
 • “När jag började räkna mina välsignelser vände hela mitt liv.” – Willie Nelson
 • “Tacksamhet är det sötaste i ett sökares liv – i allt mänskligt liv. Om det finns tacksamhet i ditt hjärta, kommer det att finnas en enorm sötma i dina ögon.” Sri Chinmoy
 • “Lycka är att släppa taget om hur du tror att ditt liv ska se ut och att fira det för allt som det är.” – Mandy Hale
 • “Jag har funnit i mitt liv att det enklaste sättet att öka min glädje är att religiöst utöva tacksamhet tills jag är en tacksamhetsmaskin!” – Rhonda Byrne
 • “Det finns ett lugn i ett liv som lever i tacksamhet, en stilla glädje.” – Ralph H. Blum
 • ”Tacksamhet hjälper dig att växa och expandera; tacksamhet ger glädje och skratt i ditt liv och in i livet för alla omkring dig.” – Eileen Caddy
 • “När det kommer till livet är det avgörande om du tar saker för givna eller tar dem med tacksamhet.” – G.K. Chesterton
 • “Jag är i ett konstant tillstånd av tacksamhet.” – Mandy Patinkin
 • “Om den enda bön du någonsin ber i ditt liv är ‘tack’, skulle det räcka.” – Meister Eckhart

Kloka citat om tacksamhet

 • “Tacksamhet för nuet och livets fullhet är det sanna välståndet.” – Eckhart Tolle
 • “Tacksamhet är tecknet på ädla själar.” – Aesop
 • “Att känna tacksamhet och inte uttrycka det är som att slå in en present och inte ge den.” – William Arthur Ward
 • “Träna dig själv att aldrig skjuta upp ord eller handling för att uttrycka tacksamhet.” – Albert Schweitzer
 • “Tacksamhet är rikedom. Klagomål är fattigdom.” – Doris Day
 • “Älska dig själv lite extra just nu. Du utvecklas, lär dig, helar, växer och upptäcker dig själv på en gång. Det är på väg att bli magiskt för dig.” – Idil Ahmed
 • “När du är tacksam försvinner rädslan och överflöd uppstår.” – Tony Robbins
 • “Att leva i ett tillstånd av tacksamhet är porten till nåd.” – Arianna Huffington
 • “Den verkliga gåvan av tacksamhet är att ju mer tacksam du är, desto mer närvarande blir du.” – Robert Holden
 • “När vi ger glatt och tar emot tacksamt, är alla välsignade.” – Maya Angelou

Citat tacksamhet vänner

 • Sann vänskap kommer när tystnaden mellan två personer är bekväm. -David Tyson
 • En vän är en som känner dig och älskar dig lika mycket. –Elbert Hubbard
 • Min bästa vän är den som tar fram det bästa i mig. -Henry Ford
 • Vänskap är ett ord, vars syn på tryck gör hjärtat varmt. -Augustine Birrell
 • En vän är någon som gör det lätt att tro på sig själv. – Heidi Wills
 • Om du har en sann vän har du mer än du behöver. –Thomas Fuller
 • Det finns ännu inte ett ord för gamla vänner som precis har träffats. -Jim Henson
 • Det är inte var du är i livet, det är vem du har vid din sida som spelar roll. – Okänd
 • En lojal vän är värd tio tusen släktingar. – Euripides
 • En sann vän är en som förbiser dina misslyckanden och tolererar din framgång! –Doug Larson

Roliga tacksamhet citat

 • “Tacksamhet är vinet för själen. Fortsätt. Bli full.” – Rumi
 • “Jag känner en mycket ovanlig känsla – om det inte är matsmältningsbesvär tror jag att det måste vara tacksamhet.” – Benjamin Disraeli
 • “Det jag är mest tacksam för just nu är elastiska midjeband.” – Okänd
 • “Jag är tacksam för skratt, förutom när det kommer mjölk ur min näsa.” – Woody Allen
 • “Tyst tacksamhet är inte särskilt mycket för någon.” – Gertrud Stein
 • “Den svåraste aritmetiken att bemästra är den som gör det möjligt för oss att räkna våra välsignelser.” – Erik Hoffer
 • “Även om vi inte kan få allt vi vill, borde vi vara tacksamma för att vi inte får vad vi förtjänar.”- Okänd
 • “Att känna tacksamhet och inte uttrycka det är som att slå in en present och inte ge den.”- William Arthur Ward
 • “Det finns alltid något att vara tacksam för. Om du inte kan betala dina räkningar kan du vara tacksam för att du inte är en av dina fordringsägare.” – Okänd
 • “Om du inte kan vara nöjd med det du har fått, var tacksam för det du har undkommit.” – Okänd

Fina citat om tacksamhet

 • Tacksamhet är den vackraste blomman som kommer från själen. – Henry Ward Beecher
 • Glädje är den enklaste formen av tacksamhet. – Karl Barth
 • Tacksamhet är rikedom. Klagomål är fattigdom. – Doris Day
 • Fyll jorden med dina tacksånger. – Charles Spurgeon
 • Tacksamhet är den mest utsökta formen av artighet. – Jacques Maritan
 • Lycka är i sig ett slags tacksamhet. – Joseph Wood Krutch
 • Vi måste fylla våra hjärtan med tacksamhet. Tacksamhet gör allt vi har mer än nog. – Susan L. Taylor
 • Jag lever efter två ord: uthållighet och tacksamhet. – Henry Winkler
 • Tacksamhet är inte en begränsad resurs och det är inte heller kostsamt. Det är rikligt som luft. – Marshall Goldsmith
 • Tacksamhet räcker långt. – Sylvia Day

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *