Svenska Ord & Uttryck

Ord. Uttryck. Ordstäv. Idiom. Ordvitsar. Ordspråk. Citat.

Citat

Citat om framtiden – 40 svenska citat om framtiden

Framtiden är det enda säkra som alltid anländer. Det är viktigt att blicka framåt och hoppas på en positiv framtid. Därför kan du läsa 40 svenska citat om framtiden på denna sida. Du kan bland annat läsa positiva citat om framtiden och kända citat om framtiden.

Positiva citat om framtiden

 • “Om vi kunde utveckla framtiden, skulle nuet vara vår största omsorg.” 
 • ”Lycka är inget man skjuter upp för framtiden; det är något du designar för nuet.” – Jim Rohn
 • “Mitt intresse är i framtiden eftersom jag kommer att tillbringa resten av mitt liv där.” – Anonym
 • “Studera det förflutna om du vill definiera framtiden.” – Confucious
 • “Kom alltid ihåg att framtiden kommer en dag i taget.” – Dean Acheson
 • “Om du inte lämnar ditt förflutna i ditt förflutna, kommer det att förstöra din framtid.” – Anonym
 • “Det finns inget som en dröm om att skapa framtiden.” – Victor Hugo
 • “Framtiden påverkar nuet.” – Friedrich Nietzsche
 • “I denna ljusa framtid kan du inte glömma ditt förflutna.” – Bob Marley
 • “Framtiden tillhör dem som tror på skönheten i sina drömmar.” – Eleanor Roosevelt

Bra citat om framtiden

 • “Jag gillar framtidens drömmar bättre än historien från det förflutna.” – Thomas Jefferson
 • “Eftermiddagen vet vad morgonen aldrig misstänkte.” – Robert Frost
 • “Framtiden är inte vad den brukade vara.” – Yogi Berra
 • “Vår framtid kommer att formas av de antaganden vi gör om vilka vi är och vad vi kan vara.” – Rosabeth Moss Kanter
 • “Vem som kontrollerar det förflutna styr framtiden. Den som kontrollerar nuet kontrollerar det förflutna.” – George Orwell
 • “Det ligger inte i stjärnorna att hålla vårt öde utan i oss själva.” – William Shakespeare
 • Livet kan bara förstås baklänges; men det måste levas framåt. – Søren Kierkegaard
 • Det förflutna är ett spöke, framtiden en dröm, och allt vi någonsin har är nu. – Bill Cosby
 • Det är otroligt hur lite morgondag kan kompensera för en hel del av gårdagen. – John Guare
 • Framtiden börjar idag, inte imorgon. – Påven Johannes Paulus II

Kända citat om framtiden

 • “Framtiden kommer att bli en bättre morgondag.” – Dan Quayle
 • “Vår fantasi är den enda gränsen för vad vi kan hoppas på i framtiden.” Av Charles F. Kettering
 • “Det mesta av vår framtid ligger framför oss.” – Denny Crum
 • “Imorgon är det viktigaste i livet. Kommer till oss vid midnatt mycket rent. Det är perfekt när det kommer och det lägger sig i våra händer. Det hoppas att vi har lärt oss något från gårdagen.” Av John Wayne
 • “Framtiden kommer snart att vara ett minne blott.” – George Carlin
 • “När allt annat är förlorat finns framtiden fortfarande kvar.” – Christian Nevel Bovee
 • “Om vi kunde utveckla framtiden, skulle nuet vara vår största omsorg.”
 • Jag gillar drömmar om framtiden bättre än historien från det förflutna. – Thomas Jefferson 
 • Jag tänker aldrig på framtiden. Det kommer snart nog. – Albert Einstein
 • Om jorden blir ogästvänlig mot mänsklig närvaro, beror det främst på att vi har tappat vår känsla av artighet mot jorden och dess invånare. – Thomas Berry

Svenska citat om framtiden

 • Man möter framtiden med sitt förflutna. – Pearl s. buck
 • Det är mycket svårt att förutsäga, särskilt framtiden. – Niels bohr
 • Löften är det unika mänskliga sättet att ordna framtiden, vilket gör den förutsägbar och tillförlitlig i den mån detta är mänskligt möjligt. – Hannah arendt
 • Framtiden har ett sätt att anlända oanmäld. – George vill
 • Framtiden är här, nu, och det förflutna är fullt av verkliga handlingar, verklig historia. Utopier har knappast köttet på benen för att försörja ett folk i svåra tider. – Patricia hampl
 • Framtiden är gjord av samma saker som nuet. – Simone weil
 • Framtidens våg är inte erövringen av världen genom en enda dogmatisk trosbekännelse utan befrielsen av de olika energierna hos fria nationer och fria män. – John f. kennedy
 • Nuförtiden söker människor kunskap, inte visdom. Kunskap är av det förflutna, visdom är av framtiden. – Vernon cooper
 • Att se framåt och inte tillbaka, Att titta ut och inte in, och Att ge en hand. – Edward everett hale
 • Utbildning är därför en livsprocess och inte en förberedelse för framtida liv. – John dewey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *