Svenska Ord & Uttryck

Ord. Uttryck. Ordstäv. Idiom. Ordvitsar. Ordspråk. Citat.

Citat

Citat om kunskap – 90 kloka citat om kunskap och lärande

Det är viktigt att utbilda sig och fortsätta samla in kunskap under hela livet. På denna sida hittar du 90 klocka citat om kunskap. Bland annat aristoteles citat om kunskap och citat om utbildning.

Aristoteles citat om kunskap

 • Det är kännetecknet för ett bildat sinne att kunna underhålla en tanke utan att acceptera den. – Aristoteles
 • Intuition är källan till vetenskaplig kunskap. – Aristoteles
 • Alla män av naturen önskar kunskap. – Aristoteles
 • Ty vetande talas om på tre sätt: det kan vara antingen universell kunskap eller kunskap som är lämplig för det aktuella ämnet eller att aktualisera sådan kunskap; följaktligen är även tre typer av fel möjliga. – Aristoteles
 • All undervisning och allt intellektuellt lärande kommer från redan existerande kunskap. – Aristoteles
 • Kunskap av vilket slag som helst är en sak att hedras och prisas… – Aristoteles
 • Att känna dig själv är början på all visdom.- Aristoteles
 • Ett rätt val kan endast göras av de som har kunskap. – Aristoteles
 • Kunskap om faktum skiljer sig från kunskap om orsaken till faktum. – Aristoteles
 • Att säga orden som kommer från kunskap är inget tecken på att ha det. – Aristoteles

Citat lärande

 • “Att vara student är lätt. Att lära sig kräver verkligt arbete.” – William Crawford
 • “Det stora målet med utbildning är inte kunskap utan handling.” – Herbert Spencer
 • “Utbildning utan tillämpning är bara underhållning.” – Tim Sanders
 • “En man som frågar är en dåre i fem minuter. En man som aldrig frågar är en dåre för livet.” – Kinesiskt ordspråk
 • “Den som lär sig men inte tänker, är förlorad! Den som tänker men inte lär sig är i stor fara.” – Konfucius
 • “Det mest användbara lärandet för livets användning är att avläsa det som är osant.” – Antithenes
 • “Om du inte är villig att lära dig kan ingen hjälpa dig. Om du är fast besluten att lära dig kan ingen stoppa dig.” – Zig Ziglar
 • “Om du tycker att utbildning är dyrt, försök att uppskatta kostnaden för okunnighet.” – Howard Gardner
 • “Att studera utan lust förstör minnet, och det behåller ingenting som det tar in.” – Leonardo da Vinci
 • ”Jag lär mig fortfarande.” – Michelangelo

Citat om utbildning

 • Utbildning är passet till framtiden, för morgondagen tillhör dem som förbereder sig för den idag. – Malcolm X
 • Utbildning är det som finns kvar efter att man har glömt vad man har lärt sig i skolan. – Albert Einstein
 • “Utbildning utan värderingar, hur användbar den än är, verkar snarare göra människan till en smartare djävul.” – C.S. Lewis
 • “Utbildning är inte att fylla en hink, utan att tända en eld.” – W.B. Yeats
 • “Utveckla en passion för lärande. Om du gör det kommer du aldrig att sluta växa.” – Anthony J. D’Angelo
 • “Utbildning är ett bättre skydd för friheten än en stående armé.” – Edward Everett
 • “Nio tiondelar av utbildning är uppmuntran.” – Anatole France
 • “Utbildning är förmågan att lyssna på nästan vad som helst utan att tappa humöret eller ditt självförtroende.” – Robert Frost
 • “Det är lika omöjligt att undanhålla utbildning från det mottagliga sinnet som det är omöjligt att tvinga den på det oresonliga.” – Agnes Repplierg
 • “De kan inte stoppa mig. Jag kommer att få min utbildning om det är i hemmet, skolan eller någon annanstans.” – Malala Yousafzai

Pedagogiska citat

 • Ta det du lär dig och gör skillnad med det. – Tony Robbins
 • Din attityd, inte din begåvning, kommer att avgöra din höjd. – Zig Ziglar
 • Lite lärande är en farlig sak. -Alexander Pope
 • Bestäm dig inte. “Att veta” är slutet på lärandet. – Naval Ravikant
 • Alla som inte skäms över vem de var förra året lär sig förmodligen inte tillräckligt. -Alain de Botton
 • Lärande börjar med misslyckande; det första misslyckandet är början på utbildning. – John Hersey
 • Hela världen är ett laboratorium för det frågande sinnet. – Martin Fisher
 • Var nyfiken, inte dömande. – Walt Whitman
 • Ingenting är slöseri med tid om du använder upplevelsen klokt. – Auguste Rodin
 • Hela syftet med utbildning är att förvandla speglar till fönster. -Sydney J. Harris

Kända citat om kunskap

 • “Det är inte kunskap som ska komma till dig, det är du som ska komma till kunskapen.” Imam Malik
 • “Kunskap med handling omvandlar motgångar till välstånd.” A.P.J. Abdul Kalam
 • “Kunskap är kärlek och ljus och syn.” Helen Keller
 • “En vars kunskap är begränsad till böcker och vars rikedom är i andras ägo kan varken använda kunskap eller rikedom när behovet av dem uppstår.” Chanakya
 • “Om lite kunskap är farlig, var är mannen som har så mycket att han är utom fara?” – Thomas Henry Huxley
 • “Fyll ditt sinne med användbar kunskap och du ska undvika tomma ord.” – James Lendall Basford
 • “Kunskap, liksom luft, är avgörande för livet. Som luft bör ingen nekas det.” – Alan Moore
 • Sluta inte att lära dig; kunskapen kommer att fördubblas var 12:e månad eller så. – Anthony J. D’Angelo
 • Kunskap kommer från förundran istället för tvivel. – Abraham Joshua Heschel
 • Medan kunskap kommer att tala, kommer visdom att lyssna. – Jimi Hendrix

Roliga citat om kunskap

 • “Du lär dig inte gå genom att följa regler. Man lär sig genom att göra och genom att falla omkull.” -Richard Branson
 • “Jag gillar en lärare som ger dig något att ta med hem att tänka på förutom läxor.” -Lily Tomlin
 • “Vi slutar inte gå i skolan när vi tar examen.” – Carol Burnett
 • “Det jag minns mest från gymnasiet är de minnen jag skapade med mina vänner.” -J.J. Watt
 • Var försiktig med att läsa hälsoböcker. Du kan dö av ett tryckfel. – Mark Twain
 • Låt aldrig formell utbildning stå i vägen för ditt lärande. – Mark Twain
 • “Man inser aldrig hur mycket och hur lite han vet förrän han börjar prata.” ~ Louis L’Amour
 • “Intelligens är som en fyrhjulsdrift. Den låter dig fastna på mer avlägsna platser.” ~ Garnison Keillor
 • “Om du läser många böcker anses du vara påläst. Men om du tittar mycket på tv anses du inte vara välsedd.” -Lily Tomlin
 • “Om det engelska språket var meningsfullt, skulle lackadaisical ha något att göra med brist på blommor.” -Doug Larson

Sokrates citat om kunskap

 • “Den enda sanna visdomen är att veta att du ingenting vet.” – Sokrates
 • “Sann visdom kommer till var och en av oss när vi inser hur lite vi förstår om livet, oss själva och världen omkring oss.” – Sokrates
 • “Under är början till visdom.” – Sokrates
 • “Visdom är att veta vad du inte vet.” – Sokrates
 • “Början av visdom är en definition av termer.” – Sokrates
 • “När du vill ha visdom och insikt lika gärna som du vill andas, det är då du ska få det.” – Sokrates
 • “Visdom pryder rikedom och kastar en skugga över fattigdom.” – Sokrates
 • Jag vet vad jag inte vet. –  Sokrates
 • Kunskap är vårt yttersta goda. –  Sokrates
 • “Jag kan inte lära någon någonting. Jag kan bara få dem att tänka” – Sokrates

Kloka citat om kunskap

 • “Att utbilda en man i sinnet och inte i moral är att utbilda ett hot mot samhället.” – Theodore Roosevelt
 • “Utbildning är förmågan att lyssna på nästan vad som helst utan att tappa humöret eller ditt självförtroende.” – Robert Frost
 • “Den som öppnar en skoldörr stänger ett fängelse.” – Victor Hugo
 • “Dina mest missnöjda kunder är din största källa till lärande.” – Bill Gates
 • “Det första problemet för oss alla, män och kvinnor, är inte att lära, utan att avlära.” – Gloria Steinem
 • “Kunskap kan bara lämnas frivilligt, den kan inte beväras.” – Dave Snowden
 • “Alla är smartare än någon annan.” – Carl Sandburg
 • “Ett ljus förlorar ingenting genom att tända ett annat ljus.” – Fader James Keller
 • “Det säkraste sättet att dölja gränserna för sin egen kunskap för andra är att inte överskrida dem.” – Giacomo Leopardi
 • “Kunskap, liksom luft, är livsviktigt. Som luft bör ingen nekas det.” – Alan Moore

Bra citat om kunskap

 • “Recept säger ingenting. Inlärningsteknik är nyckeln.” – Tom Colicchio
 • “En man som bär en katt i svansen lär sig något som han inte kan lära sig på något annat sätt.”- Mark Twain
 • “Syftet med att öppna sinnet, som att öppna munnen, är att stänga det igen för något fast.”- G. K. Chesterton
 • “Handling kommer till om och bara om vi hittar en diskrepans mellan vad vi upplever och vad vi vill uppleva.” -Philip J. Runkel
 • “Utbildning är inte att fylla en gryta utan att tända en eld.” – W.B. Yeats
 • “En lärare är en som gör sig själv gradvis onödig.” – Thomas Carruthers
 • “Lärande uppnås inte av en slump, det måste sökas med iver och tas om hand med flit.”- Abigail Adams
 • “Det vackra med att lära sig är att ingen kan ta det ifrån dig.” – B.B. King
 • “Skedmatning i det långa loppet lär oss ingenting annat än skedens form.” – E.M. Forster
 • “Gå alltid genom livet som om du har något nytt att lära dig och det kommer du att göra.” – Vernon Howard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Annonsblockerare upptäckt

Överväg att stödja oss genom att inaktivera din annonsblockerare.Ladda därefter om sidan för att komma åt innehållet. Tack!

Refresh Page