Svenska Ord & Uttryck

Ord. Uttryck. Ordstäv. Idiom. Ordvitsar. Ordspråk. Citat.

Citat

Bra citat – 110 bra korta citat på svenska 2023

Om du letar efter bra citat har du äntligen hittat den bästa samlingen av bra citat. På denna sida hittar du bra citat för alla möjliga kategorier. Till exempel kan du läsa bra citat om livet, chefen, jobbet och må bra citat. Njut av 110 bra korta citat på svenska.

Bra citat om livet

Det har sagt och skrivits många kloka ord om livet som är värt att citera. Här hittar du bra citat om livet.

 • “Du kan få allt i livet du vill om du bara hjälper tillräckligt många andra att få vad de vill.” – Zig Ziglar
 • “Framgång består i att göra livets vanliga saker ovanligt bra.” – Okänd
 • “Det finns två primära val i livet: att acceptera förhållanden som de existerar, eller acceptera ansvar för att ändra dem.” – Dr Denis Waitley
 • “Livet handlar om “att pröva saker för att se om de fungerar” – Ray Bradbury
 • “Livet är 10% vad som händer med oss och 90% hur vi reagerar på det.” – Dennis P. Kimbro
 • “Framgång ska inte mätas i den position någon har nått i livet, utan hindren han har övervunnit samtidigt som han försökte lyckas.” – Booker T. Washington
 • “Jag har lärt mig att oavsett vad som händer, eller hur illa det verkar idag, så går livet vidare, och det kommer bli bättre imorgon. “- Maya Angelou
 • “Låt inte livet avskräcka dig; alla som kom dit de är fick börja där de var.” – Richard L. Evans
 • “De enda som hittar det de letar efter i livet är felsökarna.” – Foster’s Lag
 • “Livet är ett skeppsvrak men vi får inte glömma att sjunga i livbåtarna.” – Voltaire

Om du gillar bra citat om livet kan du läsa fler citat om livet.

En bra chef citat

Det finns både dåliga och bra chefer och här har vi samlat bra citat om hur en bra chef ska vara och leda sina anställda.

“För att tillföra värde till andra måste man först värdera andra.” – John Maxwell

“När folk pratar, lyssna helt. De flesta lyssnar aldrig.” – Ernest Hemingway

“En ledare leder med gott exempel, inte med våld.” – Sun Tzu

“Folk frågar skillnaden mellan en ledare och en chef. Ledaren leder och chefen driver.” – Theodore “Teddy” Roosevelt

“En chef säger att du gör det, en ledare säger att vi gör det.” ― Amit Kalantri

”Ledarskap är inte en position. Det är den du är.” – Janna Cachola

“Var en ledare med en stege, inte en chef med en order.” ― Debasish Mridha MD

“En effektiv chef är någon som inte behöver vara chef för att vara effektiv.”

“Jag har alltid funnit att chefens hastighet är lagets hastighet.” – Lee Iacocca

”Chefen inger rädsla; ledaren inger entusiasm.” – John C. Maxwell

Bra student citat

Det är viktigt att vara en bra student och sköta sina studier. Men det är också bra och roande att läsa bra student citat. Här hittar du bra student citat om studier och utbildning .

“Utbildning är nyckeln som låser upp den gyllene dörren till frihet.” – George Washington Carver

“Utbildning är det som finns kvar efter att man har glömt vad man har lärt sig i skolan.” – Albert Einstein

”Utbildning är inte förberedelse för livet; utbildning är livet självt.” – John Dewey

“Utbildning är det mest kraftfulla vapnet som du kan använda för att förändra världen.” – Nelson Mandela

“Ett barn utan utbildning är som en fågel utan vingar.” – Tibetanskt ordspråk

“Utbildning är passet till framtiden, för morgondagen tillhör dem som förbereder sig för den idag.” – Malcolm X

Man måste komma ihåg att syftet med utbildning inte är att fylla elevernas sinnen med fakta… det är att lära dem att tänka. – Robert M. Hutchins

Utbildning föder självförtroende. Självförtroende föder hopp. Hopp föder fred. – Konfucius

Ju mer du läser, desto fler saker kommer du att veta. Ju mer du lär dig, desto fler platser kommer du att besöka. – Dr Seuss

Den mediokra läraren berättar. Den bra läraren förklarar. Överläraren demonstrerar. Den stora läraren inspirerar. – William Arthur Ward

Må bra citat

Det är viktigt att må bra men det är inte alltid så lätt att må bra. Ibland behöver man hjälpmedel som exempelvis må bra citat. Här kan du läsa positiva må bra citat.

Det är fantastiskt vad man kan åstadkomma om man inte bryr sig om vem som får beröm. – Harry Truman

För att få det fulla värdet av glädje måste du ha någon som du delar den med. – Mark Twain

Tänk på allt det vackra som fortfarande finns kvar omkring dig och var lycklig.- Anne Frank

Lyckan växer vid våra egna eldstäder och ska inte plockas i främlingars trädgårdar. – Douglas Jerrold

Lycka kan inte, ägas, förtjänas, bäras eller konsumeras. Lycka är den andliga upplevelsen av att leva varje minut med kärlek, nåd och tacksamhet. -Denis Waitley

Jag vet med säkerhet att det vi uppehåller oss vid är vilka vi blir. – Oprah Winfrey

Misslyckande är kryddan som ger framgång dess smak. – Truman Capote

Framgång består i att göra livets vanliga saker ovanligt bra.- Okänd

En lycklig person är inte en person under en viss uppsättning omständigheter, utan snarare en person med en viss uppsättning attityder. – Hugh Down

Det bästa sättet att muntra upp dig själv är att försöka muntra upp någon annan. – Mark Twain

Bra citat om jobbet

Att jobba är viktigt eftersom jobb ger pengar och glädje. Här har vi samlat bra citat om jobbet.

 • Den bästa förberedelsen för ett bra arbete imorgon är att göra ett bra arbete idag. – Elbert Hubbard
 • Glädje i jobbet sätter perfektion i arbetet. – Aristoteles
 • Det kan inte finnas någon glädje i att leva utan glädje på jobbet. – Thomas av Aquino
 • Lathet kan verka lockande, men arbete ger tillfredsställelse. – Anne Frank
 • Att tänka är det svåraste arbetet som finns, vilket förmodligen är anledningen till att så få ägnar sig åt det. – Henry Ford
 • Att jobba hårt och jobba smart kan ibland vara två olika saker. – Byron Dorgan
 • Jag är utmattad om jag inte jobbar. – Pablo Picasso
 • Gör ditt arbete med hela ditt hjärta, och du kommer att lyckas – det är så lite konkurrens. – Elbert Hubbard
 • Arbete är ett sätt att leva, men det är inte att leva. – Bill Vaughan
 • Talang är en gåva, men du kan bara lyckas med hårt arbete. – Jean Beliveau

Bra citat om kärlek på engelska

Vissa föredrar att läsa bra citat på engelska och därför har vi även inkluderat bar citat om kärlek på engelska.

 1. The greatest love you can give is to those who don’t deserve it. – Brian Vaszily
 2. Love takes off masks that we fear we cannot live without and know we cannot live within. – James Baldwin
 3. Love is not blind – it sees more, not less. But because it sees more, it is willing to see less. – Rabbi Julius Gordon
 4. The first duty of love is to listen. – Paul Tillich
 5. When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. – Jimi Hendrix
 6. The opposite of love is not hate, it’s indifference… The opposite of faith is not heresy, it’s indifference.” – Elie Wiesel
 7. Love is the only thing in the world that you have to give away to get.
 8. The greatest healing therapy is friendship and love. – Hubert H. Humphrey
 9. The best thing to hold onto in life is each other. – Audrey Hepburn
 10. Two people in love, alone, isolated from the world, that’s beautiful. – Milan Kundera

Bra citat om kärlek på svenska

Det är bra när man har kärlek i livet och när man vill veta hur kärlek kan kännas kan du läsa bra citat om kärlek på svenska.

“Kärlek utan handling är meningslös och handling utan kärlek är irrelevant.” – Deepak Chopra

“När det finns kärlek i ditt hjärta, blir allt utanför dig också älskvärt.” – Veeresh

“Kärlek ger oss på ett ögonblick vad vi knappast kan uppnå med ansträngning efter år av slit.” – Goethe

Kärlek är vad vi föddes med. Rädsla är vad vi lärde oss. Den andliga resan är avstå från, eller avlärande, av rädsla och acceptansen av kärlek tillbaka till vår hjärtan.” – Marianne Williamson

“Om du öppnar ditt hjärta öppnar kärlek ditt sinne.” – Charles John Quarto

“Kärlekens största gåva är dess förmåga att göra allt den rör vid heligt.” – Barbara De Angelis

“Kärlek är ett löfte, kärlek är en souvenir, en gång given aldrig glömd, låt den aldrig försvinna.” – John Lennon

“”Kärlek… om du inte har det, oavsett vad du än har, räcker det inte.” – Ann Lande

“Den ultimata läxan vi alla måste lära oss är villkorslös kärlek, som inte inkluderar bara andra utom oss själva.” – Elisabeth Kubler Ross

Om du gillar citat om kärlek kan du läsa fler kärlekscitat.

Bra dag citat

För att ha en bra dag bör man ha en rolig och givande dag att se fram emot. Här har vi samlat bra dag citat som du kan ta lärdom av.

 • “En dag är en dag. Det är bara ett mått på tiden. Om det är en bra dag eller en dålig dag är upp till dig. Allt är en fråga om uppfattning.” – Donald L. Hicks
 • “Varje dag är en bra dag oavsett hur ljus eller mörk den är, eftersom den alltid ger en möjlighet att starta en positiv början i ditt liv.” – Edmond Mbiaka
 • “Jag vaknar varje dag och tänker:” Jag andas! Det är en bra dag.” – Eve Ensler
 • “En tidig morgonpromenad är en välsignelse för hela dagen.” – Henry David Thoreau
 • “Framgång är summan av små ansträngningar som upprepas dag ut och dag in.” – Robert Collier
 • “Dröm som om du kommer leva för alltid. Lev som om du kommer dö idag.” – James Dean
 • “Varje dag kanske inte är bra… men det finns något bra i varje dag.” – Alice Morse Earle
 • “Kampen du befinner dig i idag är att utveckla den styrka du behöver imorgon.” – Robert Tew
 • “Låt inte gårdagen ta för mycket av idag.” – Will Rogers
 • “Lite i taget, dag för dag, kommer det som är avsett för dig att hitta sin väg.”

Bra korta citat

Man behöver inte säga något klokt med många ord. Ibland räcker det bara med några få ord för att förmedla något klokt. Här har vi samlat bra korta citat.

 • En vis man fattar sina egna beslut, en okunnig man följer den allmänna opinionen.
 • Stora sinnen har syften, andra har önskemål.
 • Om du inte gillar hur saker och ting är, ändra det! Du är inte ett träd.
 • Sanningen är viktigare än fakta.
 • Älska alla, lita på några.
 • Äkta vänner hugger dig framifrån.
 • Vapen dödar inte människor, människor gör.
 • Du lever bara en gång, men om du gör det rätt räcker det med en gång.
 • En blind som ser är bättre än en seende som är blind.
 • Du kan aldrig planera framtiden utifrån det förflutna.

Om du gillar bra korta citat kan du läsa fler korta citat.

Bra citat om killar

Här hittar du bra citat om killar och män. Dessa bra citat om killar har sagts av män som John Wayne och Henri Frederic Amiel.

Du måste vara en man innan du kan bli en gentleman. – John Wayne

Det är inte vad han har, eller ens vad han gör som uttrycker värdet av en man, utan vad han är. – Henri Frederic Amiel

Ingen stor man klagar någonsin över brist på möjligheter. – Ralph Waldo Emerson

Män är som stål. När de tappar humöret förlorar de sitt värde. – Chuck Norris

En man som inte tänker själv tänker inte alls. – Oscar Wilde

Värdet av en man bör ses i vad han ger och inte i vad han kan ta emot. – Albert Einstein

En man borde kunna höra och bära det värsta som kan sägas om honom. – Saul Bellow

En man vet sina gränser, men en riktig man kan övervinna dem.- Travis Martin

Endast riktiga män hanterar verkligt känsliga kvinnor. – Allegra

Om du skulle övertyga en man om att han gör fel, gör rätt. Män kommer att tro vad de ser. – Henry David Thoreau

Bra alla hjärtans dag citat

Alla hjärtans dag är dagen då man visar sin kärlek till sina nära och kära. Här hittar du kärleksfulla och bra alla hjärtans dag citat.

 • Alla hjärtans dag är poetens högtid. – Ted Koosner
 • Du kan inte köpa lycka men du kan köpa choklad, och det är ungefär samma sak.
 • Om jag hade en blomma för varje gång jag tänkte på dig… skulle jag kunna gå genom min trädgård för alltid.
 • Sann kärlek är som spöken, som alla pratar om och få har sett. – François de La Rochefoucauld
 • Rosor är röda / Violer är blå / Om och om igen / Jag väljer dig.
 • “De människor du älskar förtjänar att höra det.” – Malanda Jean-Claude
 • “När kärlek inte är galenskap är det inte kärlek.” – Pedro Calderon de la Barca
 • “Kärlek är en oemotståndlig önskan att vara oemotståndligt önskad.” – Robert Frost
 • “Sanna kärlekshistorier har aldrig slut.” – Richard Bach
 • “Om du bara har ett leende i dig, ge det till de människor du älskar.” – Maya Angelou

Vad klassas som bra citat?

Det är högst personligt vad som kan kallas för bra citat. Men generellt är bra citat de citat som levt vidare år efter år och som många tyckt är bra. Vi har därför gjort jobbet åt dig och listat alla bra citat på denna sida så du enkelt kan återvända hit när du behöver läsa bra citat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *