Svenska Ord & Uttryck

Ord. Uttryck. Ordstäv. Idiom. Ordvitsar. Ordspråk. Citat.

Svenska Ord

Adverb – Vad är adverb och adverb lista 2023

I denna artikel lär du dig hur svenska adverb fungerar och dessutom hittar du en adverb lista med exempel på svenska adverb.

Vad är adverb?

Adverb är ord som beskriver en handling som exempelvis flitigt eller ett tillstånd som exempelvis otroligt. Det finns olika slags adverb:

 • Tidsadverb: Tidsadverb berättar något om tiden som exempelvis nu eller snart
 • Rumsadverb: Rumsadverb berättar något om plats eller riktning som exempelvis hitåt eller uppåt
 • Sättsadverb: Sättsadverb berättar hur något görs eller på vilket sätt något görs som exempelvis snabbt eller högt.  
 • Gradadverb: Gradadverb berättar i vilken grad något sker som exempelvis lite eller ungefär
 • Satsadverb: Satsadverb beskriver någons attityd som exempelvis gärna eller inte.

Vad är skillnaden mellan adjektiv och adverb?

Skillnaden är att adjektiv beskriver en person eller sak medan adverb beskriver en handling eller tillstånd. 

Adverb lista

 • onormalt
 • frånvarande
 • faktiskt
 • äventyrligt
 • nästan
 • årligen
 • oroligt
 • arrogant
 • pinsamt
 • blygt
 • vackert
 • bittert
 • dystert
 • blint
 • lyckligtvis
 • skrytsamt
 • djärvt
 • modigt
 • ljust
 • friskt
 • brett
 • lugnt
 • försiktigt
 • slarvigt
 • Säkert
 • Exakt
 • Ungefär
 • Bra
 • Dåligt
 • Uppåt
 • Inifrån
 • Nu
 • Aldrig
 • Intensivt
 • lagom
 • glatt
 • klart
 • Skickligt
 • lockande
 • färgglatt
 • vanligen
 • kontinuerligt
 • kyligt
 • korrekt
 • tvärt
 • grymt
 • nyfiket
 • dagligen
 • prydligt
 • dyrt
 • bedrägligt
 • djupt
 • trotsigt
 • medvetet
 • flitigt
 • vagt
 • tveksamt
 • lätt
 • elegant
 • energiskt
 • enormt
 • entusiastiskt
 • framförallt
 • jämnt
 • exakt
 • ytterst
 • ganska
 • troget
 • berömt
 • långt
 • dödligt
 • ursinnigt
 • ivrigt
 • våldsamt
 • förtjust
 • dumt
 • frenetiskt
 • fritt
 • förskräckligt
 • fullt
 • generöst
 • graciöst
 • tacksamt
 • mycket
 • girigt
 • lyckligt
 • hastigt
 • hälsosamt
 • kraftigt
 • hjälpsamt
 • ärligt
 • hopplöst
 • hungrigt
 • omedelbart
 • oskyldigt
 • intensivt
 • spänt
 • intressant
 • taggigt
 • svartsjukt
 • rättvist
 • skämtsamt
 • godhjärtat
 • vänligt
 • knepigt
 • kunnigt
 • troligt
 • längtansfullt
 • kärleksfullt
 • lojalt
 • galet
 • majestätiskt
 • meningsfullt
 • mekaniskt
 • eländigt
 • mystiskt
 • mindre
 • ordentligt
 • nervöst
 • aldrig
 • fint
 • ljudligt
 • lydigt
 • obehagligt
 • underligt
 • offensivt
 • endast
 • öppet
 • optimistiskt
 • övermodigt
 • smärtsamt
 • tålmodigt
 • fysiskt
 • lekfullt
 • hövligt
 • dåligt
 • positivt
 • potentiellt
 • punktligt
 • märkligt
 • konstigt
 • snabbare
 • snabbt
 • tyst
 • slumpvis
 • sällan
 • verkligen
 • hänsynslöst
 • regelbundet
 • motvilligt
 • upprepat
 • vilsamt
 • rättfärdigt
 • styvt
 • plumpt
 • knappt
 • själviskt
 • separat
 • allvarligt
 • darrigt
 • skarpt
 • fåraktigt
 • gällt
 • sömnigt
 • långsamt
 • mjukt
 • högtidligt
 • snart
 • strängt
 • strikt
 • framgångsrikt
 • plötsligt
 • förment
 • sympatiskt
 • ömt
 • fruktansvärt
 • grundligt
 • eftertänksamt
 • oerhört
 • verkligt
 • sanningsenligt
 • ogenerat
 • oansvarigt
 • outhärdligt
 • oetiskt
 • oväntat
 • onaturligt
 • onödigt
 • optimistisk
 • upprätt
 • enträget
 • användbart
 • värdelöst
 • ledigt
 • tappert
 • väldigt
 • muntligt
 • ondskefullt
 • livligt
 • frivilligt
 • varmt
 • svagt
 • klokt
 • bedrövligt
 • underbart
 • felaktigt
 • eftergivligt
 • ungdomligt
 • nitiskt
 • piggt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *